Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Wyszukiwanie
Informacje
Struktura urzędu
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
Biuro Kontroli Wewnętrzej i Audytu
Biuro Radców Prawnych
Biuro Spraw Społecznych
Biuro Zamówień Publicznych
Biuro Zarządzania Kryzysowego
Inspektor BHP
Inspektor ochrony danych
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Prezydent Miasta
Referat Biura Rady Miejskiej
Referat Budżetu
Referat do spraw finansów placówek oświatowych
Referat do spraw oświaty
Referat Dowodów Osobistych
Referat Dróg Wewnętrznych i Transportu
Referat Działalności Gospodarczej
Referat Ewidencji Ludności
Referat Ewidencji Podatków
Referat Gospodarki Komunalnej
Referat Gospodarki Lokalowej
Referat Gospodarowania Przestrzenią i Geodezji
Referat Infrastruktury Teleinformatycznej
Referat Integracji Systemów i Informatyzacji Jednostek Organizacyjnych
Referat Inwestycji Miejskich i Budownictwa
Referat Kadr
Referat Księgowości Budżetowej
Referat Mienia Komunalnego
Referat Obsługi Inwestorów i Obrotu Nieruchomościami
Referat Ochrony Środowiska
Referat Ogólny
Referat Ogólny i Systemu Informacji Przestrzennej
Referat Organizacji Wydarzeń
Referat Organizacyjny
Referat Projektów Inwestycyjnych
Referat Projektów Społecznych
Referat Wizerunku i Komunikacji Społecznej
Referat Wymiaru Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
Referat Wymiaru Podatków
Referat Zarządzania Energią
Samodzielne Stanowisko Administracyjno-Biurowe
Sekcja ds. Wykroczeń
Sekcja Patrolowo Interwencyjna
Sekretarz
Skarbnik Miasta
Straż Miejska
Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Architektury Inwestycji i Dróg Miejskich
Wydział Edukacji
Wydział Finansów
Wydział Funduszy Zewnętrznych
Wydział Informatyki - Miejskie Centrum Przetwarzania Danych
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Wydział Organizacyjny
Wydział Podatków
Wydział Rozwoju i Dialogu
Wydział Spraw Obywatelskich
Zastępca Komendanta Straży Miejskiej
Zastępca Prezydenta
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego - Referat Ogólny i Systemu Informacji Przestrzennej

Symbol wydziału: WI-IV
Nazwa: Referat Ogólny i Systemu Informacji Przestrzennej
Telefon: 32 4590460 Faks: 32 7218703
E-Mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
WWW: http://www.wodzislaw-slaski.pl
Skrytka ePUAP: /umwodzislaw/SEKAP
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]


Personel wydziału
Sylwia Ratajczak Kierownik Referatu Ogólnego i Systemu Informacji Przestrzennej

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
042 Realizacja programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
066 Informacje o charakterze analitycznym i sprawozdawczym dla innych podmiotów i jednostek organizacyjnych
077 Pełnomocnictwa, upoważnienia, wzory podpisów, podpisy elektroniczne
1333 Użytkowanie i utrzymanie systemów oraz programów
1334 Ustalanie uprawnień dostępu do danych i systemów
134 Projektowanie i eksploatacja gminnych stron i portali internetowych
160 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu obsługi kancelaryjnej, archiwalnej i bibliotecznej
210 Zapotrzebowanie i nabór kandydatów do pracy
2403 Dokształcanie pracowników
2601 Zaopatrzenie materiałowe
2614 Konserwacja i remonty środków trwałych
2630 Zakupy środków i usług transportowych, łączności, pocztowych i kurierskich
2634 Eksploatacja środków łączności (telefonów, telefaksów, modemów, łączy internetowych)
2635 Organizacja i eksploatacja infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej
3026 Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij