Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Wyszukiwanie
Informacje
Struktura urzędu
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
Biuro Kontroli Wewnętrzej i Audytu
Biuro Radców Prawnych
Biuro Spraw Społecznych
Biuro Zamówień Publicznych
Biuro Zarządzania Kryzysowego
Inspektor BHP
Inspektor ochrony danych
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Prezydent Miasta
Referat Biura Rady Miejskiej
Referat Budżetu
Referat do spraw finansów placówek oświatowych
Referat do spraw oświaty
Referat Dowodów Osobistych
Referat Dróg Wewnętrznych i Transportu
Referat Działalności Gospodarczej
Referat Ewidencji Ludności
Referat Ewidencji Podatków
Referat Gospodarki Komunalnej
Referat Gospodarki Lokalowej
Referat Gospodarowania Przestrzenią i Geodezji
Referat Infrastruktury Teleinformatycznej
Referat Integracji Systemów i Informatyzacji Jednostek Organizacyjnych
Referat Inwestycji Miejskich i Budownictwa
Referat Kadr
Referat Księgowości Budżetowej
Referat Mienia Komunalnego
Referat Obsługi Inwestorów i Obrotu Nieruchomościami
Referat Ochrony Środowiska
Referat Ogólny
Referat Ogólny i Systemu Informacji Przestrzennej
Referat Organizacji Wydarzeń
Referat Organizacyjny
Referat Projektów Inwestycyjnych
Referat Projektów Społecznych
Referat Wizerunku i Komunikacji Społecznej
Referat Wymiaru Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
Referat Wymiaru Podatków
Referat Zarządzania Energią
Samodzielne Stanowisko Administracyjno-Biurowe
Sekcja ds. Wykroczeń
Sekcja Patrolowo Interwencyjna
Sekretarz
Skarbnik Miasta
Straż Miejska
Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Architektury Inwestycji i Dróg Miejskich
Wydział Edukacji
Wydział Finansów
Wydział Funduszy Zewnętrznych
Wydział Informatyki - Miejskie Centrum Przetwarzania Danych
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Wydział Organizacyjny
Wydział Podatków
Wydział Rozwoju i Dialogu
Wydział Spraw Obywatelskich
Zastępca Komendanta Straży Miejskiej
Zastępca Prezydenta
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego - Biuro Administracyjno-Gospodarcze

Symbol wydziału: BAG
Nazwa: Biuro Administracyjno-Gospodarcze
Telefon: 32 4590460 Faks: 32 7218703
E-Mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
WWW: http://www.wodzislaw-slaski.pl
Skrytka ePUAP: /umwodzislaw/SEKAP
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]


Personel wydziału
Bartosz Borowski Stanowisko Biura Administracyjno-Gospodarczego
Aleksandra Brzozoń Stanowisko Biura Administracyjno-Gospodarczego
Elżbieta Kowalska Kierownik Biura AG Więcej ... [Więcej ...]
Zdzisława Sibila Stanowisko Biura Administracyjno-Gospodarczego

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0341 Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współpracy gminy oraz jej jednostek organizacyjnych w sprawach zagranicznych
0342 Wyjazdy zagraniczne przedstawicieli gminy
0343 Przyjmowanie przedstawicieli i gości z zagranicy
0643 Sprawozdawczość z działalności komórek organizacyjnych
160 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu obsługi kancelaryjnej, archiwalnej i bibliotecznej
1613 Ewidencja pieczęci i pieczątek oraz ich odcisków
1632 Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
1633 Ewidencja udostępniania dokumentacji w archiwum zakładowym
1634 Kwerendy archiwalne w dokumentacji w archiwum zakładowym
1636 Profilaktyka i konserwacja dokumentacji w archiwum zakładowym
1637 Doradzanie komórkom organizacyjnym w zakresie postępowania z dokumentacją oraz ustalanie terminów przejęcia dokumentacji
1641 Gromadzenie zbiorów bibliotecznych
2150 Prace zlecone ze składką na ubezpieczenie społeczne
2151 Prace zlecone bez składki na ubezpieczenie społeczne
2343 Delegacje służbowe
2403 Dokształcanie pracowników
2431 Badania lekarskie w zakresie medycyny pracy
2512 Konserwacja i eksploatacja bieżąca budynków, lokali i pomieszczeń
254 Ochrona mienia własnej jednostki
2601 Zaopatrzenie materiałowe
2612 Ewidencja osobistego wyposażenia pracowników
2613 Eksploatacja i likwidacja środków trwałych i przedmiotów nietrwałych
2630 Zakupy środków i usług transportowych, łączności, pocztowych i kurierskich
2630.2 bilety
2632 Eksploatacja własnych środków transportowych
2633 Użytkowanie obcych środków transportowych
2634 Eksploatacja środków łączności (telefonów, telefaksów, modemów, łączy internetowych)
3026 Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany
624 Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
6845 Przekazywanie nieruchomości do korzystania, w tym w dzierżawę lub najem
7021 Utrzymanie i eksploatacja obiektów i urządzeń komunalnych
7364 Wyznaczanie podmiotów, w których odbywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij