Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Wyszukiwanie
Informacje
Informacje
Struktura urzędu
Zamówienia publiczne
Zbiór aktów prawa miejscowego - uchwały Rady Miejskiej
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
Dokumenty zawierające informacje o środowisku
Harmonogramy posiedzeń komisji
Interpelacje i zapytania radnych
Komunikacja
Komunikaty i ogłoszenia
Konsultacje aktów prawnych
Konsultacje społeczne
Kontrole Komisji Rewizyjnej
Nabór na członka komisji konkursowej
Nabór na wolne stanowiska
Oferty organizacji pozarządowych
Ogłoszenia o wszczętych postępowaniach
Oświadczenia majatkowe - Pracownicy Urzędu Miasta
Oświadczenia majątkowe - Radni Rady Miejskiej
Oświadczenia majątkowe pracowników Jednostek Organizacyjnych
Oświadczenia majątkowe pracowników Jednostek Organizacyjnych - rok 2013
Otwarty konkurs na wspieranie rozwoju sportu
Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych
Plan zamówień publicznych na 2018 rok
Plan zamówień publicznych na 2019 rok
Plan zamówień publicznych na 2020 rok
Porządek obrad sesji
Profil wody w kąpielisku - Balaton
Programy zdrowotne
Projekty Uchwał Rady Miejskiej - Rok 2012
Projekty Uchwał Rady Miejskiej - Rok 2013
Projekty Uchwał Rady Miejskiej - Rok 2014
Protokoły z obrad sesji
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej
Rejestr Działalności Regulowanej
Rejestr rozpatrywanych petycji
Rejestr umów i zleceń
Rejestr umów i zleceń - publiczny
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2013
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2014
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2015
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2016
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2017
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2018
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2019
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2020
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Sprawozdania z realizacji programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi
Sprawozdania z wykonania budżetu miasta
Terapia uzależnień
Uchwała Rady Miejskiej - 2018 rok
Uchwały Rady Miejskiej - Rok 2012
Uchwały Rady Miejskiej - Rok 2013
Uchwały Rady Miejskiej - Rok 2014
Uchwały, zarządzenia i ich zmiany
Wieloletnia prognoza finansowa i jej zmiany
Wykaz kąpielisk
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia lub najmu
Wykaz szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców
Wyniki konkursu na wspieranie rozwoju sportu
Wyniki konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4
Telefon: 32 4590460 Faks: 32 7218703
E-Mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
WWW: http://www.wodzislaw-slaski.pl
Skrytka ePUAP: /umwodzislaw/SEKAP
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]Rejestr rozpatrywanych petycji
Data:
Szukaj:
«««123»»»

DataTytuł/ZałącznikiOperacje
2020-01-07Petycja o próbę dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych
Załącznik Petycja (data wpływu do Urzędu Miasta - 17.12.2019 r.).pdf (18.9 KB)
Data publikacji: 2020-01-07 10:49:37
Załącznik Przewidywany termin rozpatrzenia petycji.pdf (24.9 KB)
Data publikacji: 2020-01-07 10:49:37
Załącznik Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia petycji.pdf (644.1 KB)
Data publikacji: 2020-02-06 15:30:42
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 82
2019-11-16Petycja o zainicjowanie i przeprowadzenie akcji edukacyjnej w zakresie właściwego użytkowania kotłów na paliwa stałe
Załącznik Petycja (data wpływu do Urzędu Miasta - 15.11.2019 r.).pdf (2,261.1 KB)
Data publikacji: 2019-11-16 09:06:40
Załącznik Przewidywany termin rozpatrzenia petycji.pdf (23.0 KB)
Data publikacji: 2019-11-16 09:06:40
Załącznik Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia petycji.pdf (384.8 KB)
Data publikacji: 2020-01-28 15:20:02
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 103
2019-11-04Petycja dotycząca akcji "Bezpieczny - uczeń - Akcja do szkół podstawowych i świetlic"
Załącznik Petycja (data wpływu do Urzędu Miasta 23.10.2019 r.) - .pdf (55.6 KB)
Data publikacji: 2019-11-04 14:35:16
Załącznik Przewidywany termin rozpatrzenia petycji.pdf (23.8 KB)
Data publikacji: 2019-11-04 14:35:16
Załącznik Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia petycji.pdf (190.5 KB)
Data publikacji: 2019-11-06 08:48:46
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 77
2019-09-09Petycja w sprawie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego użytkowanych w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego, wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych
Załącznik Petycja (data wpływu do Urzędu Miasta 28.08.2019 r.).pdf (50.8 KB)
Data publikacji: 2019-09-09 08:44:40
Załącznik Przewidywany termin rozpatrzenia petycji.pdf (28.3 KB)
Data publikacji: 2019-09-09 08:44:40
Załącznik Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia petycji.pdf (179.4 KB)
Data publikacji: 2019-11-16 07:37:55
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 79
2019-07-24Petycja w sprawie zaprzestania używania jednorazowych, plastikowych i styropianowych opakowań, naczyń, sztućców i plastikowych butelek w instytucjach miejskich, spółkach oraz podczas wydarzeń współfinansowanych przez miasto Wodzisław Śląski
Załącznik Petycja (data wpływu do Urzędu - 1.07.2019 r.).pdf (146.7 KB)
Data publikacji: 2019-09-17 15:08:43
Załącznik Przewidywany termin rozpatrzenia petycji.pdf (25.4 KB)
Data publikacji: 2019-07-24 09:16:53
Załącznik Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia petycji.pdf (617.7 KB)
Data publikacji: 2019-09-17 15:08:55
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 97
2019-06-11Petycja w sprawie zaplanowania postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego przeznaczonego do utrzymania czystości i porządku z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa
Załącznik Petycja (data wpływu do Urzędu - 04.06.2019 r.).pdf (71.4 KB)
Data publikacji: 2019-06-11 11:25:14
Załącznik Przewidywany termin rozpatrzenia petycji.pdf (24.8 KB)
Data publikacji: 2019-06-11 11:25:14
Załącznik Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia petycji.pdf (33.5 KB)
Data publikacji: 2019-06-21 08:03:34
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 80
2019-06-10Petycja w sprawie zebrania ofert rynkowych oraz dokonania analizy ponoszonych wydatków usług telekomunikacyjnych
Załącznik Petycja (data wpływu do Urzędu - 28..05.2019 r.).pdf (77.9 KB)
Data publikacji: 2019-06-10 10:10:17
Załącznik Przewidywany termin rozpatrzenia petycji.pdf (24.1 KB)
Data publikacji: 2019-06-10 10:10:17
Załącznik Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia petycji.pdf (173.5 KB)
Data publikacji: 2019-06-26 10:22:24
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 91
2019-04-24Petycja w sprawie przywrócenia rozkładu jazdy komunikacji miejskiej obowiązującego przed 27 stycznia 2019 r.
Załącznik Petycja (data wpływu do Urzędu - 27.02.2019 r.).pdf (60.1 KB)
Data publikacji: 2019-04-24 12:34:25
Załącznik Przewidywany termin rozpatrzenia petycji.pdf (23.7 KB)
Data publikacji: 2019-04-24 12:34:25
Załącznik Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia petycji.pdf (76.6 KB)
Data publikacji: 2019-04-30 08:02:12
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 102
2019-04-23Petycja w sprawie wprowadzenia praktyki glosowania internetowego (e-voting) jako stałej formy konsultacji społecznych i badania opinii mieszkańców w sprawach istotnych społecznie
Załącznik Petycja (data wpływu do Urzędu - 9.04.2019 r.).pdf (89.8 KB)
Data publikacji: 2019-04-23 12:11:32
Załącznik Przewidywany termin rozpatrzenia petycji.pdf (25.2 KB)
Data publikacji: 2019-04-23 12:11:32
Załącznik Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia petycji.pdf (262.0 KB)
Data publikacji: 2019-07-23 13:24:21
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 70
2019-03-19Petycja w sprawie przekazania do podległych szkół podstawowych petycji dotyczącej przystąpienia do programu "Podwórko talentów NIVEA" - edycja 2019
Załącznik Petycja (data wpływu do Urzędu Miasta -8.03.2019 r.).pdf (662.3 KB)
Data publikacji: 2019-03-19 13:17:49
Załącznik Przewidywany termin rozpatrzenia petycji.pdf (25.8 KB)
Data publikacji: 2019-03-19 13:17:49
Załącznik Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia petycji.pdf (400.1 KB)
Data publikacji: 2019-03-25 12:51:25
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 96

«««123»»»


UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij