Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Wyszukiwanie
Informacje
Informacje
Struktura urzędu
Zamówienia publiczne
Zbiór aktów prawa miejscowego - uchwały Rady Miejskiej
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
Dokumenty zawierające informacje o środowisku
Harmonogramy posiedzeń komisji
Interpelacje i zapytania radnych
Komunikacja
Komunikaty i ogłoszenia
Konsultacje aktów prawnych
Konsultacje społeczne
Kontrole Komisji Rewizyjnej
Nabór na członka komisji konkursowej
Nabór na wolne stanowiska
Oferty organizacji pozarządowych
Ogłoszenia o wszczętych postępowaniach
Oświadczenia majatkowe - Pracownicy Urzędu Miasta
Oświadczenia majątkowe - Radni Rady Miejskiej
Oświadczenia majątkowe pracowników Jednostek Organizacyjnych
Oświadczenia majątkowe pracowników Jednostek Organizacyjnych - rok 2013
Otwarty konkurs na wspieranie rozwoju sportu
Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych
Plan zamówień publicznych na 2018 rok
Plan zamówień publicznych na 2019 rok
Plan zamówień publicznych na 2020 rok
Porządek obrad sesji
Profil wody w kąpielisku - Balaton
Programy zdrowotne
Projekty Uchwał Rady Miejskiej - Rok 2012
Projekty Uchwał Rady Miejskiej - Rok 2013
Projekty Uchwał Rady Miejskiej - Rok 2014
Protokoły z obrad sesji
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej
Rejestr Działalności Regulowanej
Rejestr rozpatrywanych petycji
Rejestr umów i zleceń
Rejestr umów i zleceń - publiczny
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2013
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2014
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2015
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2016
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2017
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2018
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2019
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2020
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Sprawozdania z realizacji programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi
Sprawozdania z wykonania budżetu miasta
Terapia uzależnień
Uchwała Rady Miejskiej - 2018 rok
Uchwały Rady Miejskiej - Rok 2012
Uchwały Rady Miejskiej - Rok 2013
Uchwały Rady Miejskiej - Rok 2014
Uchwały, zarządzenia i ich zmiany
Wieloletnia prognoza finansowa i jej zmiany
Wykaz kąpielisk
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia lub najmu
Wykaz szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców
Wyniki konkursu na wspieranie rozwoju sportu
Wyniki konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4
Telefon: 32 4590460 Faks: 32 7218703
E-Mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
WWW: http://www.wodzislaw-slaski.pl
Skrytka ePUAP: /umwodzislaw/SEKAP
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]Kontrole Komisji Rewizyjnej
Data:
Szukaj:
«««123456»»»

DataTytuł/ZałącznikiOperacje
2020-03-26PROTOKÓŁ KONTROLNY Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w zakresie przeprowadzonej kontroli środków finansowych będących w dyspozycji Służb Komunalnych Miasta na realizację zadań z zakresu utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej w latach 2017-2018.
Załącznik protokół kontroli SKM.pdf (66.4 KB)
Data publikacji: 2020-03-26 11:58:53
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 26
2020-01-30PROTOKÓŁ KONTROLNY Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z przeprowadzonej kontroli Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w zakresie zawieranych umów i organizowanych przetargów w okresie od 2016r. do nadal.
Załącznik protokół z kontrolii.pdf (209.0 KB)
Data publikacji: 2020-01-30 13:49:06
Załącznik stanowisko radnych do zdania odrębniego A. Jędryki - Kopia.pdf (370.4 KB)
Data publikacji: 2020-01-30 13:49:06
Załącznik stanowisko radnych do zdania odrębniego A. Jędryki.pdf (370.4 KB)
Data publikacji: 2020-01-30 13:49:06
Załącznik załącznik zdjęcia.pdf (11,565.4 KB)
Data publikacji: 2020-01-31 08:10:41
Załącznik załączniki od 1 do 15.pdf (3,339.1 KB)
Data publikacji: 2020-01-30 13:49:06
Załącznik zdanie odrębne A. Jędryki.pdf (211.0 KB)
Data publikacji: 2020-01-30 13:49:06
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 127
2020-01-02PROTOKÓŁ KONTROLNY Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z przeprowadzonej kontroli wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej za okres od 2014 do 2018 roku.
Załącznik kontrola wniosków pokontrolnych 2014-2019.pdf (64.7 KB)
Data publikacji: 2020-01-02 15:11:38
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 23
2019-12-20PROTOKÓŁ KONTROLNY Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z przeprowadzonej kontroli realizacji wydarzenia „50. Dni Wodzisławia Śląskiego”.
Załącznik kontrola 50. dni Wodzisławia - BIP.pdf (80.1 KB)
Data publikacji: 2019-12-20 09:15:13
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 29
2019-05-30PROTOKÓŁ kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z przeprowadzonej kontroli środków finansowych będących w dyspozycji Wydziału Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich za okres 2014-2018.
Załącznik Kontrola środków finansowych AIDM 2014-2018.pdf (103.7 KB)
Data publikacji: 2019-05-30 14:39:16
Załącznik Zał nr 1 - 2018.pdf (1,690.6 KB)
Data publikacji: 2019-05-30 14:39:16
Załącznik Zał nr 1 - 2015.pdf (9,941.1 KB)
Data publikacji: 2019-05-30 14:39:16
Załącznik Zał nr 1 - 2016.pdf (7,386.2 KB)
Data publikacji: 2019-05-30 14:39:16
Załącznik Zał nr 1 - 2017.pdf (9,041.8 KB)
Data publikacji: 2019-05-30 14:39:16
Załącznik Zał nr 1 -2014.pdf (6,376.2 KB)
Data publikacji: 2019-05-30 14:39:16
Załącznik Zał nr 10.pdf (4,541.3 KB)
Data publikacji: 2019-05-30 14:39:16
Załącznik Zał nr 11.pdf (157.6 KB)
Data publikacji: 2019-05-30 14:39:16
Załącznik Zał nr 12.pdf (129.5 KB)
Data publikacji: 2019-05-30 14:39:16
Załącznik Zał nr 2.pdf (1,108.4 KB)
Data publikacji: 2019-05-30 14:39:16
Załącznik Zał nr 3.pdf (2,163.6 KB)
Data publikacji: 2019-05-30 14:39:16
Załącznik Zał nr 4.pdf (615.3 KB)
Data publikacji: 2019-05-30 14:39:16
Załącznik Zał nr 5.pdf (486.8 KB)
Data publikacji: 2019-05-30 14:39:16
Załącznik Zał nr 6.pdf (14,004.2 KB)
Data publikacji: 2019-05-30 14:39:16
Załącznik Zał nr 7.pdf (11,732.6 KB)
Data publikacji: 2019-05-30 14:39:16
Załącznik Zał nr 8.pdf (89.5 KB)
Data publikacji: 2019-05-30 14:39:16
Załącznik Zał nr 9.pdf (642.6 KB)
Data publikacji: 2019-05-30 14:39:16
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 381
2018-03-29Protokół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w zakresie przeprowadzonej analizy działań Prezydenta Miasta w odniesieniu do sprawozdania z działalności spółki ...DOMARO.
Załącznik Kontrola - Sp. Domaro - 03.2018r.pdf (67.2 KB)
Data publikacji: 2018-03-29 08:54:18
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 97
2018-03-01PROTOKÓŁ KONTROLNY Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z przeprowadzonej kontroli zasad funkcjonowania wraz z kontrolą środków wydatkowanych w roku 2017 na Żłobek Miejski nr 1 w Wodzisławiu Śląskim.
Załącznik kontrola Żłobek .pdf (77.3 KB)
Data publikacji: 2018-03-01 08:26:43
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 81
2017-06-22Protokół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z przeprowadzonej analizy nazewnictwa ulic na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego w związku z zapisami ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Załącznik nazewnicto ulic.pdf (39.8 KB)
Data publikacji: 2017-06-22 12:05:21
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 107
2017-04-27Protokół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z przeprowadzonej kontroli realizacji zapytań i wniosków zgłaszanych przez radnych od grudnia 2014 roku do końca 2016 roku.
Załącznik kontrola BRM 2017.pdf (74.1 KB)
Data publikacji: 2017-04-27 09:47:06
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 164
2016-12-28Protokół kontrolny Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli środków finansowych będących w dyspozycji Biura Strategii i Promocji za okres 2010/2016 oraz jednostek organizacyjnych miasta i wydziałów, gdzie Biuro Strategii i Promocji koordynowało realizację zadań w roku 2015 i będzie koordynowało w roku 2016 oraz pozostałych środków wydatkowanych na promocję Miasta.
Załącznik kontrola BSP.pdf (81.4 KB)
Data publikacji: 2016-12-30 08:22:38
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 167

«««123456»»»


UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij