Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Wyszukiwanie
Informacje
Informacje
Struktura urzędu
Zamówienia publiczne
Zbiór aktów prawa miejscowego - uchwały Rady Miejskiej
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
Dokumenty zawierające informacje o środowisku
Harmonogramy posiedzeń komisji
Interpelacje i zapytania radnych
Komunikacja
Komunikaty i ogłoszenia
Konsultacje aktów prawnych
Konsultacje społeczne
Kontrole Komisji Rewizyjnej
Nabór na członka komisji konkursowej
Nabór na wolne stanowiska
Oferty organizacji pozarządowych
Ogłoszenia o wszczętych postępowaniach
Oświadczenia majatkowe - Pracownicy Urzędu Miasta
Oświadczenia majątkowe - Radni Rady Miejskiej
Oświadczenia majątkowe pracowników Jednostek Organizacyjnych
Oświadczenia majątkowe pracowników Jednostek Organizacyjnych - rok 2013
Otwarty konkurs na wspieranie rozwoju sportu
Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych
Plan zamówień publicznych na 2018 rok
Plan zamówień publicznych na 2019 rok
Plan zamówień publicznych na 2020 rok
Porządek obrad sesji
Profil wody w kąpielisku - Balaton
Programy zdrowotne
Projekty Uchwał Rady Miejskiej - Rok 2012
Projekty Uchwał Rady Miejskiej - Rok 2013
Projekty Uchwał Rady Miejskiej - Rok 2014
Protokoły z obrad sesji
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej
Rejestr Działalności Regulowanej
Rejestr rozpatrywanych petycji
Rejestr umów i zleceń
Rejestr umów i zleceń - publiczny
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2013
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2014
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2015
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2016
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2017
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2018
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2019
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2020
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Sprawozdania z realizacji programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi
Sprawozdania z wykonania budżetu miasta
Terapia uzależnień
Uchwała Rady Miejskiej - 2018 rok
Uchwały Rady Miejskiej - Rok 2012
Uchwały Rady Miejskiej - Rok 2013
Uchwały Rady Miejskiej - Rok 2014
Uchwały, zarządzenia i ich zmiany
Wieloletnia prognoza finansowa i jej zmiany
Wykaz kąpielisk
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia lub najmu
Wykaz szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców
Wyniki konkursu na wspieranie rozwoju sportu
Wyniki konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4
Telefon: 32 4590460 Faks: 32 7218703
E-Mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
WWW: http://www.wodzislaw-slaski.pl
Skrytka ePUAP: /umwodzislaw/SEKAP
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]Struktura (spis komórek organizacyjnych) urzędu
Symbol Nazwa wydziału
BAG Biuro Administracyjno-Gospodarcze
BGL Biuro Gospodarki Lokalowej
BKWA Biuro Kontroli Wewnętrzej i Audytu
BRP Biuro Radców Prawnych
BRM Biuro Rady Miejskiej
BSS Biuro Spraw Społecznych
BWF Biuro Wspólnej Obsługi Finansowej
BZP Biuro Zamówień Publicznych
BZK Biuro Zarządzania Kryzysowego
CRM Centrum Rozwoju Miasta
ZP-I I Zastępca Prezydenta
ZP-II II Zastępca Prezydenta
BHP Inspektor BHP
IOD Inspektor ochrony danych
PIN Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
PZB Pełnomocnik ds. Zarządzania Zgodnością i Bezpieczeństwa Informacji
P Prezydent Miasta
GK-II Referat Dróg Wewnętrznych i Transportu
SO-II Referat Działalności Gospodarczej
SO-I Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
WP-II Referat Ewidencji Podatków
GK-I Referat Gospodarowania Odpadami
IM-I Referat Inwestycji Miejskich i Budownictwa
OR-II Referat Kadr i Płac
WF-I Referat Księgowości Budżetowej
MNW-II Referat Mienia Komunalnego
MNW-I Referat Obsługi Inwestorów i Obrotu Nieruchomościami
OR-I Referat Organizacyjny
WP-I Referat Wymiaru Podatków
SM-III Samodzielne Stanowisko Administracyjno-Biurowe
SM-I Sekcja ds. Wykroczeń
SM-II Sekcja Patrolowo Interwencyjna
SE Sekretarz
SKARBNIK Skarbnik Miasta
SM Straż Miejska
USC Urząd Stanu Cywilnego
AR Wydział Architektury
DPK Wydział Dialogu, Promocji i Kultury
EDU Wydział Edukacji
WF Wydział Finansów
GK Wydział Gospodarki Komunalnej
WI Wydział Informatyki - Miejskie Centrum Przetwarzania Danych
IM Wydział Inwestycji Miejskich
MNW Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego
Wydział Ochrony Środowiska
OR Wydział Organizacyjny
WP Wydział Podatków
SO Wydział Spraw Obywatelskich
SFZ Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych
ZSM Zastępca Komendanta Straży Miejskiej

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij