Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Wyszukiwanie
Informacje
Informacje
Struktura urzędu
Zamówienia publiczne
Zbiór aktów prawa miejscowego - uchwały Rady Miejskiej
Budżet obywatelski
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
Dokumenty zawierające informacje o środowisku
Harmonogramy posiedzeń komisji
Komunikacja
Komunikaty i ogłoszenia
Konsultacje aktów prawnych
Kontrole Komisji Rewizyjnej
Nabór na członka komisji konkursowej
Nabór na wolne stanowiska
Oferty organizacji pozarządowych
Ogłoszenia o wszczętych postępowaniach
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Oświadczenia majatkowe - Pracownicy Urzędu Miasta
Oświadczenia majatkowe - Pracownicy Urzędu Miasta - rok 2013
Oświadczenia majątkowe - Radni Rady Miejskiej
Oświadczenia majątkowe - Radni Rady Miejskiej - rok 2013
Oświadczenia majątkowe pracowników Jednostek Organizacyjnych
Oświadczenia majątkowe pracowników Jednostek Organizacyjnych - rok 2013
Otwarty konkurs na wspieranie rozwoju sportu
Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych
Plan pracy Rady Miejskiej - kadencja 2010-2014
Plan zamówień publicznych na 2017 rok
Porządek obrad sesji
Programy zdrowotne
Projekty Uchwał Rady Miejskiej - Rok 2012
Projekty Uchwał Rady Miejskiej - Rok 2013
Projekty Uchwał Rady Miejskiej - Rok 2014
Protokoły z obrad sesji
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej
Rejestr dowodów księgowych szkół
Rejestr Działalności Regulowanej
Rejestr rozpatrywanych petycji
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2013
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2014
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2015
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2016
Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta rok 2017
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Sprawozdania z realizacji programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi
Sprawozdania z wykonania budżetu miasta
Terapia uzależnień
Uchwały podatkowe
Uchwały Rady Miejskiej - Rok 2012
Uchwały Rady Miejskiej - Rok 2013
Uchwały Rady Miejskiej - Rok 2014
Uchwały, zarządzenia i ich zmiany
Ulgi w sprawie należności
Wieloletnia prognoza finansowa i jej zmiany
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia lub najmu
Wyniki konkursu na wspieranie rozwoju sportu
Wyniki konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

44-300 Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 4
Telefon: 32 4590460 Faks: 32 7218703
E-Mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
WWW: http://www.wodzislaw-slaski.pl
Skrytka ePUAP: /umwodzislaw/SEKAP
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]Zamówienia publiczne
Stan: Przedmiot:
Data:
Termin:
Tryb: Wartość:
Szukaj:
«««12345678910»»»

StanData ogłoszeniaTermin skł. ofertTytuł/ZałącznikiMiejscowośćOperacje
P2017-07-13Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - dodatkowa linia komunikacyjna na rok 2018

Załącznik notice-2.pdf (76,3 KB)
Data publikacji: 2017-07-20 09:20:02
Załącznik ogłoszenie dodatkowa linia.pdf (73,5 KB)
Data publikacji: 2017-07-20 09:20:02
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 158
P2017-07-10Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Załącznik notice-1.pdf (76,3 KB)
Data publikacji: 2017-07-20 09:19:48
Załącznik Świadczenie usług transportowych ogłoszenie.pdf (73,4 KB)
Data publikacji: 2017-07-20 09:19:48
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 99
R2017-11-062017-11-30BZP.271.37.2017 - Rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śląskim

Załącznik Dokumentacja techniczna i przedmiary.pdf (19,0 KB)
Data publikacji: 2017-11-06 13:43:35
Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu 6.11.2017.htm (105,4 KB)
Data publikacji: 2017-11-06 13:43:35
Załącznik dokumenty edytowalne.doc (704,0 KB)
Data publikacji: 2017-11-06 13:43:35
Załącznik Projekt umowy - cz. II.doc (475,5 KB)
Data publikacji: 2017-11-06 13:43:35
Załącznik Projekt umowy - cz. I.doc (474,5 KB)
Data publikacji: 2017-11-06 13:43:35
Załącznik SIWZ zieleń.doc (865,5 KB)
Data publikacji: 2017-11-06 13:43:35
Załącznik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.htm (20,3 KB)
Data publikacji: 2017-11-21 10:29:29
Załącznik Informacja o zmianie terminu.docx (1 017,2 KB)
Data publikacji: 2017-11-21 10:30:35
Wodzisław Śląski Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 193
P2017-11-102017-11-27Przewóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych i innych placówek oświatowych w Wodzisławiu Śląskim i Raciborzu środkami transportu przystosowanymi do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich Część I: Wodzisław Sląski, Część II: Racibórz

Załącznik SIWZ.pdf (336,1 KB)
Data publikacji: 2017-11-10 12:18:08
Załącznik Umowa - Część I - Wodzisław Śląski.pdf (160,2 KB)
Data publikacji: 2017-11-10 11:47:08
Załącznik ZAŁĄCZNIKI.doc (126,0 KB)
Data publikacji: 2017-11-10 11:47:08
Załącznik Umowa - Część II - Racibórz.pdf (100,2 KB)
Data publikacji: 2017-11-10 11:47:08
Załącznik ZP400PodgladOpublikowanego.aspx.htm (117,6 KB)
Data publikacji: 2017-11-10 11:47:08
Załącznik Pytania i odpowiedzi BZP.271.38.2017.pdf (70,4 KB)
Data publikacji: 2017-11-20 11:56:34
Wodzisław Śląski Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 145
P2017-11-062017-11-23BZP.271.36.2017 - Wykonanie zadania inwestycyjnego: Przebudowa drogi dojazdowej i parkingów przy budynkach Zespołu Poradni Specjalistycznych i wielorodzinnych nr 154, 158 w Wodzisławiu przy ulicy 26 Marca

Załącznik Dokumentacja techniczna i przedmiary.pdf (19,0 KB)
Data publikacji: 2017-11-06 11:33:39
Załącznik ZP400PodgladOpublikowanego.aspx.htm (80,6 KB)
Data publikacji: 2017-11-06 11:33:39
Załącznik Projekt Umowy - ul. 26Marca przychodnia- wykonawstwo-1.pdf (149,6 KB)
Data publikacji: 2017-11-06 11:33:39
Załącznik Projekt Umowy - ul. 26Marca przychodnia- wykonawstwo-2.pdf (6 443,3 KB)
Data publikacji: 2017-11-06 11:33:39
Załącznik SIWZ - BIP.pdf (306,8 KB)
Data publikacji: 2017-11-06 11:33:39
Załącznik Załączniki edytowalne.odt (25,4 KB)
Data publikacji: 2017-11-06 11:33:39
Załącznik Ogłoszenie.pdf (126,8 KB)
Data publikacji: 2017-11-06 11:33:39
Załącznik pytania i odpowiedzi.pdf (1 671,1 KB)
Data publikacji: 2017-11-17 12:19:05
Wodzisław Śląski Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 295
R2017-10-302017-11-07BZP.271.35.2017 - Pełnienie w pełnym zakresie NADZORU nad robotami związanymi z realizacją inwestycji pn: CZĘŚĆ I - Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni dróg na terenie os. XXX-lecia; Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni na od. Dabrówki; CZEŚĆ II : PRSD- zmiana konstrukcji nawierzchni ul. boczna Pszowska 109-111; PRSD - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. bodczna Pszowska 112-114; PRSD - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Chopina; PRSD - zmiana konstrukcji

Załącznik SIWZ - BZP.271.35.2017.pdf (733,0 KB)
Data publikacji: 2017-10-30 08:31:40
Załącznik Projekt umowy - nadzór - dla CZĘŚCI I.pdf (256,5 KB)
Data publikacji: 2017-10-30 08:31:40
Załącznik Projekt umowy - nadzór - dla CZĘŚCI II.pdf (258,5 KB)
Data publikacji: 2017-10-30 08:31:40
Załącznik dokumenty edytowalne.docx (29,2 KB)
Data publikacji: 2017-10-30 08:31:40
Załącznik ZP400PodgladOpublikowanego.aspx (93,1 KB)
Data publikacji: 2017-10-30 08:31:40
Załącznik Ogłoszenie nr 607520.pdf (370,9 KB)
Data publikacji: 2017-10-30 08:31:40
Załącznik Informacja z otwarcia ofert - 07.11.2017.docx (21,0 KB)
Data publikacji: 2017-11-07 12:02:27
Wodzisław Śląski Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 123
R2017-10-052017-10-24Wykonanie zadań inwestycyjnych, CZĘŚĆ I - Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Chopina; CZEŚĆ II - Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Liliowa

Załącznik SIWZ - BZP.271.34.2017.pdf (797,4 KB)
Data publikacji: 2017-10-05 15:31:00
Załącznik dokumenty edytowalne.docx (28,2 KB)
Data publikacji: 2017-10-05 15:31:00
Załącznik Projekt Umowy - ul. Chopina.pdf (279,7 KB)
Data publikacji: 2017-10-05 15:31:00
Załącznik Projekt Umowy - ul. Liliowa.pdf (275,4 KB)
Data publikacji: 2017-10-05 15:31:00
Załącznik pliki do pobrania.pdf (84,1 KB)
Data publikacji: 2017-10-05 15:31:00
Załącznik ZP400PodgladOpublikowanego1.htm (96,5 KB)
Data publikacji: 2017-10-05 15:31:00
Załącznik pytania i odpowiedzi - BZP.271.34.2017.pdf (166,9 KB)
Data publikacji: 2017-10-16 12:08:19
Załącznik Informacja z otwarcia ofert - 24.10.2017.docx (21,8 KB)
Data publikacji: 2017-10-24 12:15:47
Wodzisław Śląski Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 301
O2017-09-272017-10-12Pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją inwestycji pn.: Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „DZIUPLA”

Załącznik dokumenty edytowalne.doc (319,0 KB)
Data publikacji: 2017-09-27 09:28:08
Załącznik SIWZ.pdf (695,8 KB)
Data publikacji: 2017-09-27 09:28:08
Załącznik proj umowy Nadzór DZIUPLA.doc (121,5 KB)
Data publikacji: 2017-09-27 09:28:08
Załącznik ogłoszenie o zamówieniu 27.09.2017.htm (80,1 KB)
Data publikacji: 2017-09-27 09:28:08
Załącznik Informacja z otwarcia ofert 12.10.2017.pdf (389,9 KB)
Data publikacji: 2017-10-12 12:19:25
Załącznik Zawiadomienie o wyborze BIP.pdf (276,4 KB)
Data publikacji: 2017-10-30 14:53:57
Wodzisław Śląski Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 300
O2017-09-292017-10-10Pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją inwestycji pn.: CZ.I - PRSD - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Gołębia, - PRSD - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Wańkowicza (od posesji 3 do przepustu), CZ.II - PRSD - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Emilii Plater 32-48, - PRSD - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. boczna Teligi

Załącznik Projekt umowy nadzor.pdf (79,2 KB)
Data publikacji: 2017-09-29 12:08:40
Załącznik ZAŁĄCZNIKI.doc (106,5 KB)
Data publikacji: 2017-09-29 12:08:40
Załącznik SIWZ.pdf (216,1 KB)
Data publikacji: 2017-09-29 12:08:40
Załącznik ZP400PodgladOpublikowanego.aspx.htm (88,4 KB)
Data publikacji: 2017-09-29 12:08:40
Załącznik Informacja z otwarcia ofert 10.10.2017.docx (15,5 KB)
Data publikacji: 2017-10-10 12:43:02
Załącznik 32 Zawiadomienie o wyborze BIP.pdf (227,6 KB)
Data publikacji: 2017-10-24 08:41:33
Wodzisław Śląski Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 130
O2017-09-222017-10-09Wykonanie zadań inwestycyjnych pn: CZĘŚĆ I - PRSD-zmiana konstrukcji nawierzchni dróg na terenie os. XXX-lecia; PRSD-zmiana konstrukcji nawierzchni dróg na os. Dąbrówki; CZEŚĆ II: PRSD-zmiana konstrukcji nawierzchni dróg ul. boczna Pszowska 109-11; PRSD-zmiana konstrukcji nawierzchni dróg ul. boczna Pszowska 112-114

Załącznik ogłoszenie o zamówieniu.pdf (366,7 KB)
Data publikacji: 2017-09-22 11:07:43
Załącznik SIWZ BZP.271.29.2017-2.pdf (791,9 KB)
Data publikacji: 2017-09-22 11:07:43
Załącznik Projekt Umowy - PRSD 09.2017.pdf (234,5 KB)
Data publikacji: 2017-09-22 11:07:43
Załącznik dokumenty edytowalne.docx (33,6 KB)
Data publikacji: 2017-09-22 11:07:43
Załącznik Dokumentacja techniczna i przedmiary.pdf (18,9 KB)
Data publikacji: 2017-09-22 11:07:43
Załącznik Informacja z zotwarcia ofert BZP.271.31.2017 z 9.10.2017.pdf (513,4 KB)
Data publikacji: 2017-10-09 12:05:20
Załącznik Zawiadomienie o wyborze wszyscy uczestnicy BIP.pdf (224,1 KB)
Data publikacji: 2017-10-30 14:25:45
Wodzisław Śląski Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 222

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij